1
exercism fetch lua alphametics

alphametics_spec.lua

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
local alphametics = require('alphametics')

describe('alphametics', function()
 it('should solve short puzzles', function()
  local actual = alphametics.solve('I + BB == ILL')
  local expected = { I = 1, B = 9, L = 0 }
  assert.same(expected, actual)
 end)

 it('should solve long puzzles', function()
  local actual = alphametics.solve('SEND + MORE == MONEY')
  local expected = { S = 9, E = 5, N = 6, D = 7, M = 1, O = 0, R = 8,Y = 2 }
  assert.same(expected, actual)
 end)

 it('should solve puzzles with multiplication', function()
  local actual = alphametics.solve('IF * DR == DORI')
  local expected = { I = 8, F = 2, D = 3, R = 9, O = 1 }
  assert.same(expected, actual)
 end)

 it('should solve puzzles with any boolean expression', function()
  local actual = alphametics.solve('PI * R ^ 2 == AREA')
  local expected = { P = 9, I = 6, R = 7, A = 4, E = 0 }
  assert.same(expected, actual)
 end)
end)